Terapi - Gruppeterapi - Supervision - Gruppesupervision
dansk_psykolog_icon

Terapi
- Individuel terapi 50 min.  1000 kr.(forsikringskunder 1100kr)
- Individuel terapi 80 min. 1350 kr.

Supervision
- Individuel supervision 1 time 1050 kr (eksklusiv moms)

Gruppesupervision
- Gruppe op til seks personer: 1250 kr. pr. time (eksklusiv moms).
- Gruppe op til ti personer: 1600 kr. pr. time (eksklusiv moms).
- Gruppe over ti personer: 2000 kr. pr. time (eksklusiv moms).

Undersøgelse
Pris: Efter aftale.

Afbud
Seneste rettidige afbud er dagen før inden kl. 1800. Ved afbud senere opkræves almindeligt honorar.

Vigtig info
 Behandling af lægehenviste klienter foregår kun i Hjørring

Offentlig tilskudsordninger
Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af flg. personkredse:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre.
- trafik- og ulykkesofre.
- pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende   sygdom.
- pårørende ved dødsfald.
- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
- personer der har forsøgt selvmord.
- kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
- personer, inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
- personer med let til moderat depression og/eller angst.

Egenbetaling vil med en henvisning være: første samtale 410 kr. følgende samtaler 342 kr. (vejl.)

Ved medlemskab af sygeforsikringen ”danmark” gives yderligere et tilskud på 200 kr. pr. samtale.

Det er din læges skøn, hvorvidt du tilhører nogle af ovenstående personkredse.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan depressive opnå op til 2x12 samtaler.

Kommuner kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling.

output by webdesigner