Terapi - Gruppeterapi - Supervision - Gruppesupervision
dansk_psykolog_icon

Supervison
Jeg har årelang erfaring som supervisor for såvel grupper som individuelt. Siden 2003 har jeg virket som ekstern supervisor for personale ansat i socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommune. Supervisionen har i hovedreglen været rettet mod processen i den enkelte og/eller i gruppen.

Jeg arbejder ud fra en grundantagelse om, at hver enkelt i kraft af sin egenart rummer unikke personlige kvaliteter som med fordel kan integreres i det faglige arbejde. Jo mere vi på arbejdet kan bringe os selv i spil som den vi er, jo mere arbejdsglæde og personlig vækst får vi mulighed for at opleve. Dette kommer ikke mindst den vi arbejder med/for til gode.

Siden 2003 har jeg virket som ekstern individuel supervisor for nyansatte og nyuddannede psykologer ved PPR i Jammerbugt Kommune. Supervisionen har- udover at medvirke til autorisation- haft til formål at udvikle og styrke psykologens faglige kompetencer, specielt indenfor det relationelle arbejde.

Som supervisor arbejder jeg i hovedsagen ud fra den oplevelsesorienterede metode kombineret med teknikker fra kognitiv-, systemisk- og kropsorienteret terapi.

Supervision er et tilbud om fordybelse i egen faglighed og – i mange tilfælde - personlighed.

Gruppesupervison
Vedrørende gruppesupervision arbejder jeg med grupper op til 12 personer. Fokus i gruppesupervision kan f.eks.  være person/faglige problemstillinger og/eller problemstillinger relateret til gruppen.

Jeg arbejder med flere forskellige supervisionsmodeller. Valg af metode tilpasses den konkrete problemstilling og gruppens behov.

I gruppesupervision kræver det et vist niveau af tryghed, tillid og etik at turde åbne op for egne overvejelser, reaktioner og måder at handle på. Supervisionen vil tage afsæt i en anerkendende samtalekultur med en klar ramme som kan danne grundlag for en åben og fordomsfri samtale. 

output by webdesigner